dimarts, 30 de juliol del 2013

Via Catalana

Resseguint l'antic curs de la via romana. De nord a sud. 

Amb l'esperança de celebrar el darrer 11 de setembre com a "comunidad autònoma" 

dimarts, 9 de juliol del 2013

300 anys no són res!


Avui fa 300 anys de la publicació d'això: "ARA OJATS TOTS GENERALMENT
Es fa saber, de part de l’Excel•lentíssim i Fidelíssim Consistori, dels Excel•lentíssims i Fidelíssims Diputats i Oïdors de Comptes de l’Excel•lentíssim i Fidelíssim Principat de Catalunya, seguint la resolució deliberada pels Excel•lentíssims i Fidelíssims Braços Generals, el dia 6 del corrent mes i any, pel present Pregó i Edicte que:
L’Excel•lentíssim i Fidelíssim Principat de Catalunya, convocat en Braços Generals el sobredit any i dia, ha deliberat continuar la guerra en nom de la Sacra Cesària Catòlica Reial Majestat l’Emperador, i Rei nostre Senyor, (Déu lo guardi) per mantenir-se vassalls de la sobredita S.C.C.R.M. segons la llei establerta en Corts Generals celebrades en l’any 1706, i per a conservar les Lleis, Constitucions, Privilegis, Honors, Costums i Prerrogatives, que el Sereníssim Duc d’Anjou ha derogat, volent que el present Principat de Catalunya s’entregui a discreció, i que els naturals i habitants no gaudeixin en endavant de més llei ni privilegi que el que al seu arbitri vulgui imposar-los.
Per tant, declaren que del dia present en endavant, tots els naturals i habitants del present Principat tinguin, reputin i tractin per Enemics, tots els súbdits i vassalls, tant del sobredit Duc d’Anjou, com els súbdits i vassalls de la Majestat del Rei de França, per quant aquest és aliat, ajuda i afavoreix els designis del sobredit Duc d’Anjou.
Per tant, es prohibeix sota les penes establertes pel crim de Lesa Majestat, que del dia present en endavant, ningú s’atreveixi a tenir comunicació, ni tracte, ni per escrit, ni de qualsevol altre manera, amb els dits vassalls i súbdits, si no volen ser tractats com a vassalls inobedients de l’Emperador, i Rei nostre Senyor, i Enemics de la Pàtria.
Per què les dites coses siguin a tots notòries, manen els Excel•lentíssims i Fidelíssims Senyors Diputats es faci i es publiqui el present Ban y Pregó en els llocs acostumats de la present Ciutat i a totes les altres parts on convingui i sigui menester”.

Perquè només hi havia o la submissió total i la pèrdua de les llibertats o la guerra a ultrança.

 .../...

I un dia ens despertarem i ens direm, "- I per què no ho fèiem abans, si era tan fàcil?"- dijous, 4 de juliol del 2013

Saltant-se la legalitat vigent.

En una sala, un grapat de representants de les tretze colònies, reunits en congrés continental, van votar una declaració que trencava amb tota la legalitat que coneixien, els regia.
Van decidir que des d'aquell moment en endavant deixaven de ser colònies de la Corona Britànica i que esdevenien ESTATS LLIURES I INDEPENDENTS

 "Per tant, els Representants dels Estats Units d’Amèrica, convocats en Congrés General, Reunits en Assemblea, apel•lant al Jutge Suprem del món per la rectitud de les nostres intencions, en Nom i per la l’Autoritat del bon Poble d’aquestes Colònies, solemnement fem públic i declarem: Que aquestes Colònies Unides són, i han de ser per Dret, Estats Lliures i Independents; que queden Absoltes de tota Lleialtat a la Corona Britànica, i que tota vinculació política entre elles i l’Estat de la Gran Bretanya queda i ha de quedar totalment dissolta; i que, com Estats Lliures i Independents, tenen ple Poder per declarar la Guerra, concertar la Pau, concertar Aliances, establir el Comerç i efectuar els Actes i Providències a què tenen dret els Estats Independents. I en suport d’aquesta Declaració, amb absoluta confiança en la Protecció de la Divina Providència, hi invertim les nostres Vides, les nostres Fortunes i el nostre sagrat Honor." Això és el darrer paràgraf d'aixòI per que us feu una idea de com devia anar tot plegat, de la sèrie John Adams Més que res per si algú encara us ve amb allò de que és il·legal i no es pot fer, etc. etc. 

Que tingueu un bon 4 de juliol.